Patronatul Investitorilor Autohtoni, PIAROM - Formularul 088

941 vizualizari

Patronatului Investitorilor Autohtoni, PIAROM a adoptat documentul de pozitie cu privire la Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal si pentru abrogarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA


Patronatul Investitorilor Autohtoni, PIAROM - Formularul 088 Patronatul Investitorilor Autohtoni, PIAROM - Formularul 088

Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM aproba decizia Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de retragere a Formularul 088, utilizat ca instrument de evaluare a intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, in conditiile in care mediul de afaceri a semnalat cu numeroase ocazii si facand apel la situatii concrete, caracterul inconsistent si preponderent birocratic al acestuia, care se dovedea de multe ori un obstacol in desfasurarea unei activitati economice normale de catre micii intreprinzatori in general si de catre intreprinzatorii autohtoni, in particular.
PIAROM apreciaza faptul ca Formularul 088, promova o serie de masuri de obstructionare a activitatii unor intreprinzatori autohtoni de buna credinta, care, in virtutea unor criterii total netransparente si pe alocuri subiective, erau pusi in situatia de a li se anula dreptul de deducere a TVA, fiind astfel protejate companiile de dimensiuni mari si companiile multinationale, mult mai putin expuse la factori conjuncturali susceptibili sa determine anularea din oficiu a dreptului de deducere a TVA.
    
Cu toate acestea PIAROM atrage atentia asupra faptului ca abrogarea eliminarea Formularului 088 si inlocuirea sa cu o procedura prevazuta in Ordinul 210/2017 al Presedintelui ANAF nu constituie in esenta decat o simplificare birocratica, fara impact real asupra mediului de afaceri, in conditiile in care noul Ordin mentine aceeasi lipsa de transparenta in ceea ce priveste criteriile de evaluare a intentiei si capacitatii de a derula activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA si mai mult, legitimeaza arbitrarul in procesul de evaluare a agentilor economici.
     
Totodata, PIAROM dezaproba puternic modul de abordare total lipsit de transparenta al unei problematici sensibile cum este cea a inregistrarii agentilor economici in scopuri de TVA, in special intr-un context in care dezbaterile pe tema Formularului 088 si a procedurii de evaluare a intentiei si capacitatii agentilor economici de a a derula activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA erau foarte numeroase. PIAROM apreciaza ca fiind esentiala in procesul de transparenta decizionala consultarea publica, deschisa si institutional corecta a principalilor stakeholderi (in special organizatii patronale si agenti economici), atat ca dimensiune a respectului pentru cei direct vizati de prevederile actului normativ, cat si ca eficienta de ansamblu a unei reglementari care genereaza impact asupra tuturor persoanelor juridice care deruleaza operatiuni economice din sfera TVA din Romania, ori un termen de mai putin de 2 zile de consultare publica, cum a fost cel propus pentru actul normativ analizat nu poate reprezenta o invitatie serioasa si/sau profesionista la solutionarea unei probleme reale, de maxima actualitate a mediului de afaceri romanesc, de care poate depinde in mod decisiv capacitatea e a rezista pe piata a multor agenti economici.
Revenind la prevederile Ordinului 210/2017, PIAROM supune atentiei opiniei publice si factorilor decizionali in cauza urmatoarele deficiente, semnalate in urma unor intense consultari cu reprezentanti ai mediului de afaceri, ce pot face, in opinia noastra, obiectul unor ajustari necesare in eficientizare mecanismelor economiei de piata in ceea ce priveste tratamentul echitabil al agentilor economici, prin prisma statutului activitatii acestora in raport cu TVA:
    
PIAROM solicita aplicarea mecanismului preventiei, prin care sa se prevada notificarea si acordarea unei perioade de gratie de 30-60 zile contribuabililor aflati in situatia de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru solutionarea acelor elemente care determina decizia de anulare;
    
PIAROM solicita tratament egal pentru toti agentii economici care deruleaza activitate economica in Romania,  in prezent, conform Ordinului 210/2017 fiind aplicat un tratament preferential si pozitiv discriminatoriu persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania. Tratamentul privilegiat al unor entitati inregistrate cu sediul social in afara Romaniei nu face altceva decat sa aplice o povara suplimentara pe investitorii autohtoni si totodata sa incurajeze infiintarea de societati comerciale in regim off-shore sau in statele invecinate, cu scopul vadit de a eluda legislatia nationala in materie de TVA;
    
PIAROM solicita transparentizarea modului de realizare a evaluarii privind intentia si capacitatea de a derula activitati economice din sfera operatiunilor ce implica TVA, precum si a criteriilor pe baza carora se realizeaza incadrarea contribuabililor in grupe de risc (scazut, mediu, ridicat), cu detalierea algoritmului matematic de calcul al coeficientilor ce fac posibila aceasta incadrare; apreciem in egala masura faptul ca prevederile legale in vigoare, mentinute prin Ordinul 210/2017 sunt total lipsite de transparenta si predictibilitate in absenta unor clarificari exacte cu privire la algoritmul matematic de incadrare a contribuabililor in una din cele 3 grupe de risc; PIAROM apreciaza ca prin lipsa de transparenta, si gradul de subiectivitate in evaluare, pot fi suspectate atat interpretari discretionare ale legii, cat si legitimarea arbitrarului in adoptarea deciziei de acceptare/respingere a unei cereri de inregistrare in scopuri de TVA;
    
PIAROM subliniaza faptul ca procedura de inregistrare in scopuri de TVA, precum si procedura de anulare din oficiu a codului de TVA lasa in ultima instanta la latitudinea subiectiva a organului fiscal aprobarea sau respingerea inregistrarii in scopuri de TVA, fiind prezumata, datorita componentei subiective, incalcarea tratamentului echitabil al contribuabililor (astfel, conform prevederilor in vigoare, doi contribuabili aflati in situatii virtual identice pot fi tratati in mod diferit din punct de vedere al aprobarii/respingerii inregistrarii in scopuri de TVA de catre doua organe fiscale competente diferite, sau chiar si de catre acelasi organ fiscal, in functie de persoana care realizeaza evaluarea); avand la baza aceste considerente, reiteram faptul ca atat incadrarea in grupe de risc, pe baza unui algoritm necunoscut, cat si doza de subiectivism a organului fiscal competent permit aparitia unor presupozitii de tratament inegal aplicat agentilor economici si reconfirma faptul ca renuntarea la Formularul 088 prezinta impact exclusiv in plan birocratic, in conditiile in care criteriile de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA au ramas in continuare necunoscute, iar procedura in sine pare sa fie ramas nemodificata;
    
Totodata, date fiind circumstantele precizate mai sus, in care agentul economic este evaluat intr-un context de puternica asimetrie informationala, prevederile Art. 11 care fac trimitere la posibilitatea contestarii de catre acesta a deciziei de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA sunt caduce din cel putin doua puncte de vedere, respectiv: (1) agentul economic nu dispune de acces complet la informatie pentru a-si putea fundamenta contestatia si (2) contestatia se depune la acelasi organ fiscal competent care a dat rezolutia de respingere. Pe cale de consecinta, date fiind aceste argumente care demonstreaza faptul ca prin eliminarea Formularului 088, se solutioneaza doar o problema de forma a procesului de inregistrare in scopuri de TVA / anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA facem un apel sustinut la o dezbatere publica cu reprezentantii autoritatilor, in urma careia sa rezulte un act normativ care sa rezolve si problema de fond, singura care de altfel genereaza un impact asupra functionarii agentilor economici.


ComentariiNumeComentariuSunt de acord cu politica de confidentialitate
Utilizam datele tale in scopul corespondentei. Pentru a citi mai multe informatii apasa aici.